31 กรกฎาคม 2562 ชาวบ้านป่าละอูเร่งติดไซเรน ป้องกันช้างบุกกินทุเรียน

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282201

ชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียนสินค้าเลื่องชื่อของหมู่บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งติดตั้งสัญญาณไซเรนและสายสัญญาณไว้ภายในสวน ส่วนกลางคืนจะจัดเวรยามและก่อกองไฟไว้โดยรอบสวนเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามากัดกินทุเรียนและผลไม้ที่ใกล้เวลาเก็บเกี่ยว หลังระยะนี้มีช้างป่าบุกเข้าไปในสวนเกษตร หรือแม้แต่บุกเข้าไปในบ้านพัก หรือร้านค้า ทำลายรั้วเหล็กและประตูเพื่อขโมยผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนไปกิน การบุกเข้ามากินทุเรียนของช้างป่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนทุเรียนบ้านป่าละอูและใกล้เคียงค่อนข้างมาก เนื่องจากทุเรียนป่าละอูมีราคาค่อนข้างสูง ราคาจำหน่ายลูกละเกือบ 1,000 บาท ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้มีการแก้ปัญหาช้างป่าบุกพื้นที่เกษตรและที่พักอาศัยอย่างเร่งด่วน